michael kors outlet ralph lauren pas cher ray ban outlet uk cheap michael kors cheap ralph lauren
محصول نرده شیشه ای پلکانی

محصول نرده شیشه ای پلکانی

در این سییتم امکان ایجاد پلکان های تمام شیشه ای فرآهم شده است ، به گونه ای که نرده تمام شیشه ای و کف پله های تمام شیشه ای با اتصالات خاصی به بدنه فلزی پلکان های بین طبقات متصل می شوند که در عین حال که زیبایی خاص و منحصر به فردی را ایجاد می کنند ایمنی و ظریب های لازم امنیتی نیز لحاظ گردد .
مجموعه اکسیدال با تیم فنی و مهندسی خود آمادگی خود را در زمینه اجرای انواع پلکان های خاص شیشه ای اعلام میدارد .