michael kors outlet ralph lauren pas cher ray ban outlet uk cheap michael kors cheap ralph lauren
نرده شیشه ای با اتصالات نقطه ای - تیپ 1

نرده شیشه ای با اتصالات نقطه ای - تیپ 1

در این محصول از نرده های شیشه ای به گونه ای طراحی و اجرا می گردد که شیشه به تمامی بدون نیاز به فریم نصب و بارهای وارده توسط قطعات از جنس استنلس استیل می باشد که دارای ظرافت و زیبایی زیادی می باشد .
 در این محصول نیز ابعاد و فواصل قطعات به گونه ای محاسبه و نصب می گردند که ظرفیب باربری مورد نظر تامین و ایمنی مورد نیاز تامیین گردد .